top of page
Grävmaskin vid entreprenadarbete

mark &
anläggning

Vi utför anläggningsprojekt med helhetslösningar. Allt från rivning och nedmontering till grävning, schaktning, grundläggning och rördragning för husgrunder och anläggningar.

Hb-transport gör också ytskikt, plattläggning, anlägger grönområden med mera. Med egna grävmaskiner och transporter för massor, sätter vi in de resurser som behövs för att utföra projektet på ett effektivt sätt.

Behöver material, berg eller sten bearbetas eller sorteras har vi maskiner för det, så som mobil kross, skrotsax, harpa och sorteringsgrip. Vid behov av sprängning i projektområdet har vi samarbetspartners som vi anlitar.

Vi har stor erfarenhet infrastrukturarbeten och vår personal har kompetens och utbildning för jobb i dessa miljöer, så som BAS-P och BAS-U, EBR-kabelförläggning och ESA. 

Välkommen att kontakta Stig Jensen eller Daniel Wijk för förfrågan och offert.

Stig Jensen

+46 709 48 16 93

stig@hbtransport.com

Daniel Wijk

+46 708 20 16 52

daniel.wijk@hbtransport.com

Anläggningsmaterial

ANLÄGGNINGSMATERIAL

KROSS-, GRUS- OCH JORDMATERIAL

Vi levererar olika typer av grus, sand, matjord, sten och bearbetat material. Vid anläggningsarbeten kan vi både leverera och ta hand om överblivna massor.

Vi kan leverera eller frakta bort material med tippbil med eller utan släp och vid önskemål kan vi krana ut materialet.


Har ni material som behöver bearbetas eller sorteras har
vi maskiner för det, så som mobil kross, harpa och sorteringsgrip. 


Välkommen att kontakta oss för rådgivning, leverans
och offert.

Kross-grus-och jordmaterial
bottom of page