top of page
Två medarbetare lossar ett släp

OM OSS

HB Transport tillhandahåller beställda varor och tjänster med rätt kvalitet och

i rätt tid. För att bygga upp ett varaktigt förtroende för verksamheten,

ställer vi alltid kundens krav i centrum för vårt åtagande.

HB-transport
Företaget
FÖRETAGET

HB transport med utgångsort Halmstad, är företaget som erbjuder helhetslösningar för såväl offentliga som privata kunder.
 

Med över 50 år i branschen har vi samlat på oss kunskap och erfarenhet. Vi är stolta över att vi kan leverera med ett brett utbud av transporttjänster, anläggningsmaskiner och entreprenadlösningar.

 

Med en modern fordonspark och kompetent personal kan vi hålla hög kvalitet på våra tjänster både vad det gäller miljö, hållbarhet och trafiksäkerhet.

VÅR PERSONAL & VÅRA FORDON

Som leverantör vill vi ligga i framkant och vi är medvetna om de höga krav som ställs i branscherna vi samarbetar och levererar till.

Våra fordon har de tillstånd som erfordras och vi utbildar vår personal för uppdragen, allt för att kunna leverera våra tjänster på ett säkert och kompetent sätt.

Flera av oss som arbetar här har mycket lång erfarenhet från branschen. Vi vet också att den förändras och vi anpassar oss efter behov och efterfrågan.  

Vi jobbar efter vår Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljö och trivsel är två viktiga element för oss. Vi vill att både ni, våra kunder och vi ska jobba i en säker och trivsam arbetsmiljö.

Vi har givetvis också kollektivavtal med Biltrafikens Arbetsgivareförbund

Transportföretagen
VI TÄNKER PÅ FRAMTIDEN & NÄSTA GENERATION

Vi arbetar efter vår Miljöpolicy och jobbar hela tiden på att minska vårt klimatavtryck. Det är viktigt för oss att vi är med och bidrar till att Sveriges miljömål uppnås och att vi har ett hållbarhetstänkande i hela vår verksamhet.

 

Under 2023 kommer vi att börja med omställning av fordonsparken och vi har fått de första leveranserna av gaslastbilar till företaget. 

Framtiden är också våra ungdomar. Vi har ett tätt samarbete med Halmstads gymnasieskolor och APL praktikanter därifrån. Vi är väldigt glada att de väljer oss som praktikplats. I den mån vi kan, rekryterar vi efter avslutad praktik.

Fair Transport är hållbarhetscertifiering för åkeriföretags arbete och utveckling vad gäller klimat och miljö, trafiksäkerhet och socialt ansvarstagande. Samtliga certifierade företag redovisar öppet deras arbete och redogör sin utveckling inom dessa områden. Alla certifierade företag blir löpande granskade av en oberoende tredjepartsgranskning och på så sätt säkerställs att hållbarhetsarbetet sker i enlighet med uppsatta krav och kriterier. Varje certifierat företag kan även öka sin konkurrenskraft genom att nå olika mervärdesnivåer. 

Fair Transport är ett stöd för både den som köper och säljer transporter. Tack vare certifieringen kan båda parter försäkra sig om att arbetet i den gemensamma transportkedjan utförs trafiksäkert, klimatsmart och med goda villkor för de anställda. Det är på så sätt vi skapar en hållbar utveckling över tid.

Certifikat Svenska 2024-11-17.png
Vi stödjer ungdomsidrotten

Städa Sverige jobbar tillsammans med lokala föreningsungdomar för ett skräpfritt Sverige. Vi är i djuren och naturens tjänst när vi utför våra miljöprojekt där idrottsungdomar ges uppdrag att plocka skräp i sin närmiljö. Mest välkänd är vår städning med de gula säckarna längs Sveriges vägar, men vi arbetar också med andra projekt som stad & kommun, kust, natur & älv och vatten.

Stada-Sverige-logotyp-liggande.jpg
bottom of page