top of page
Del av vagnpark. HB-transport Halmstad

halmstads
bärarelag

Transport- och anläggningsverksamhet

ledande inom transporter 

Vår verksamhet innefattar förutom traditionella transporter och entreprenadmaskiner, även andra närliggande verksamheter såsom anläggningsverksamhet, specialtransporter och recycling.

Vad kan vi göra för dig?

Lastbils med släp. HB-transport

TRANSPORTER

Vi utför transporter både inrikes och utrikes.

I vår vagnpark har vi trailertransporter för maskin- och specialtransporter, kranlastbilar och anläggningsfordon. 

Vår personal har lång och gedigen erfarenhet och vi löser tillstånd och följebil när det behövs. 

RECYCLING

Mobila bil- och skrotpressar.

Anlita oss för våra mobila pressar för bilar och metallskrot. Med vår Labountysax klipper vi stort skrot och material vid rivningsarbeten.

Vi transporterar även material för recycling samt har ett stort utbud av bilar med lastväxlare och lastväxlarkranar. 

Vårt arbetsområde är både inrikes och utrikes. 

Kranbilslastbil
Grävmaskin vid anläggningsarbete

MARK &
ANLÄGGNING

Vi utför anläggningsprojekt med helhetslösningar.

Allt från rivning och nedmontering till grävning, schaktning, grundläggning och rördragning för husgrunder och anläggningar.

Med fordon för bearbetning och sortering, samt borforsling av massor, blir vi er naturliga helhetsentreprenör. 

MOBILKROSS
& SIKTNING

Med vår mobilkross kan vi utföra bearbetning av nästan alla slag av bergarter och natursten samt betong och asfalt. 

 

Vi utför även sandavskiljning och harpning. 

Maskinen är utrustad med magnetseparering. 

Stenkross och lastmaskin
EN ÅKERINÄRING SOM ÄR MED I TIDEN OCH REDO FÖR FRAMTIDEN!
HÅLLBARA TRANSPORTER UTFÖRDA AV ANSVARSTAGANDE ÅKERIFÖRETAG

Loggor_Avsandare_FT_En_Hallbar_Affar.png

SÄKER ARBETSMILJÖ, PERSONALTRIVSEL
OCH NÖJDA KUNDER ÄR ALLTID 
I FOKUS PÅ HB-TRANSPORT

Om oss

HB Transport tillhandahåller beställda varor och tjänster med rätt kvalitet och i rätt tid.

För att bygga upp ett varaktigt förtroende mot kund och för vår verksamhet, ställer vi alltid kundens krav i centrum för vårt åtagande.

Front på lastbil.
bottom of page